Waarom straten van gebed?

Straten van gebed is geboren vanuit het verlangen dat iedereen in Dordrecht Jezus leert kennen. Het idee achter ”Straten van Gebed” is dat we heel concreet kunnen bidden voor onze eigen straat en wijk. In plaats van een gebed waarin we bidden voor heel de stad, wat niet verkeerd hoeft te zijn, gaan we bidden…